Vysoký krevní tlak? Odpověď na otázku, jak zlepšit zdraví, najdete v ložnici

Podle nového výzkumu by pravidelný sex mohl přispět ke zlepšení zdraví a prodloužení života lidí s vysokým krevním tlakem.

Ve studii, které se zúčastnilo více než 4 500 osob, vědci zjistili významnou souvislost mezi méně častým sexem a vyšší úmrtností u pacientů mladšího a středního věku v USA. Vysoký krevní tlak neboli hypertenze se často nazývá „tichý zabiják“, protože často nevyvolává žádné příznaky.

To, že se navenek neprojevuje, však neznamená, že uvnitř organismu nedochází k žádnému poškození. Kromě velmi dobře zdokumentovaného rizika kardiovaskulárních onemocnění je hypertenze spojována také s poškozením mozku a ledvin.

Bylo předloženo mnoho způsobů, jak snížit riziko vysokého krevního tlaku, od dechových cvičení až po změnu stravy, ale nová studie zjistila souvislost s dalším faktorem životního stylu, který může vyvolat obavy. Tým čínských vědců se rozhodl zaplnit mezeru v dosavadním výzkumu, a to nedostatek poznatků o tom, jakou roli může hrát sexuální aktivita v klinických výsledcích pacientů s hypertenzí.

„Hypertenze je významným problémem veřejného zdraví na celém světě. Vztah mezi sexuální frekvencí a úmrtností na všechny příčiny u pacientů s hypertenzí však zatím není jasný,“ vysvětlil pro portál PsyPost autor Jiahua Liang.

Údaje o sexuální aktivitě a četnosti sexuálních styků u více než 4 500 pacientů s diagnózou hypertenze byly získány z průzkumu National Health and Nutrition Examination Survey, který se v USA prováděl v letech 2005-2014. Mírně nadpoloviční většinu účastníků tvořili muži, přičemž průměrný věk všech účastníků v době zařazení do studie byl 40,6 roku.

Výsledky ukázaly, že pacienti, kteří se sexuální aktivitě věnovali 12 až 51krát ročně, tedy zhruba jednou měsíčně až jednou týdně, měli výrazně nižší riziko úmrtí ze všech příčin než ti, kteří měli sex méně často. To platilo i po zohlednění dalších faktorů, jako je věk a jiné zdravotní potíže.

„Zvýšená frekvence sexuální aktivity může mít ochranný vliv na celkové zdraví a kvalitu života pacientů s hypertenzí a toto zjištění má velký klinický význam pro mladé pacienty a pacienty středního věku s hypertenzí,“ uvedl Liang.

Než však skočíte do postele, je třeba poznamenat, že v této fázi nelze vztah mezi četností pohlavních styků a úmrtností označit za příčinný. Je možné, že pravidelná sexuální aktivita zlepšuje zdraví srdce a chrání lidi před některými negativními dopady vysokého krevního tlaku. Je ale také možné, že lidé, kteří si to „rozdávají“ častěji, jsou zdravější už od začátku.

Vzhledem k tomu, že studijní skupinu tvořili mladší pacienti, není také jasné, jak by se tato zjištění mohla projevit u starší populace. Stručně řečeno, je třeba provést další výzkum.

„K upřesnění odhadu zvyšující se sexuální frekvence při zlepšování prognózy u mladých pacientů a pacientů středního věku s hypertenzí jsou zapotřebí dobře koordinované a longitudinální studie a v budoucnu je třeba dále zkoumat důvody nižší sexuální frekvence,“ napsali autoři v závěru.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) trpí hypertenzí téměř polovina dospělých v USA, ale pouze čtvrtina z nich má svůj stav pod kontrolou. Vzhledem k rozsahu tohoto problému a rizikům, která plynou z toho, že hypertenze není dlouhodobě kontrolována, je nezbytné, aby vědci co nejvíce porozuměli všem různým rizikovým faktorům.

Zdroj: PsyPost, CDC, redakce