Armáda testuje novou schopnost ovládat roje dronů pouze jedním vojákem

Cvičení EDGE (Experimental Demonstration Gateway Exercise) 22 probíhalo od 25. dubna do 13. května a jeho hlavním úkolem bylo zjistit, jak budou vojáci pracovat a bojovat po boku roje dronů.

Cvičení zahrnovalo čtyři roje po sedmi bezpilotních letounech. Schopnost řídit tolik dronů jediným lidským operátorem je významným krokem k tomu, aby se roje dronů staly životaschopným válečným nástrojem. Každý voják, který pilotuje dron, je vojákem méně schopným okamžitě reagovat na hrozby v okolí a řízení dronů jako roje umožňuje jednomu veliteli roje vykonat práci, kterou by dříve muselo vykonat sedm pilotů na dálku.

Na EDGE 22 vojáci 82. výsadkové jednotky vypouštěli roje ve čtyřech vlnách. Nejprve průzkumná vlna, pak druhá průzkumná vlna určená k zahlcení nepřátelské schopnosti sledování a detekce, následovaná třetí vlnou se zbraněmi nebo drony, které mohly řídit dělostřelectvo a rakety a čtvrtou vlnou, která prováděla vyhodnocení po bitvě.

Cvičení se účastnili lidé z celého ministerstva obrany, byli v něm vojáci z Kanady, Itálie a Německa a sledovali ho pozorovatelé z dalších tří evropských zemí a Austrálie.

Konkrétní drony použité v roji byly ALTIUS 600, které pracují s modulárním užitečným zatížením. Díky tomu mohou být drony vybaveny specifickými senzory pro danou misi, rušičkami pro boj s jinými drony, nebo dokonce výbušným nákladem, takže se dron může změnit na zbraň podobnou Switchblade.

Zdroj: popsci.com