Mravenci mají schopnost vyčenichat u lidí rakovinu

Nová studie zjistila, že mravenci mají schopnost vyčenichat rakovinné buňky u lidí, což naznačuje, že by mohli být v budoucnu využíváni k diagnostice rakoviny.

Vědci z francouzského Národního centra pro vědecký výzkum (CNRS) zjistili, že mravenci druhu Mravenec otročící mají dobře vyvinutý čich. Tenhle mravenec díky svému čichu dokázal u lidí rozlišit rakovinné buňky od zdravých. Podle týmu je však třeba provést další klinické testy, než bude možné je použít například v nemocnicích.

Při výzkumu vědci provedli testy s 36 mravenci, kteří v laboratorních podmínkách očichávali buňky. Nejprve odborníci vystavili mravence pachu vzorku rakovinných lidských buněk. Tento zápach pak spojili s odměnou v podobě cukerného roztoku.

Ve druhém kroku vědci vystavili mravence dvěma různým pachům. Jedním byl nový pach a druhým pach rakovinných buněk. Jakmile byl tento test úspěšný, vystavili vědci mravence různým rakovinným buňkám.

Vědci tak zjistili, že mravenci rozlišují mezi rakovinnými a zdravými buňkami a mezi dvěma rakovinnými liniemi. Po tréninku jsou mravenci otročící schopni detekovat těkavé organické sloučeniny vylučované rakovinnými buňkami.

„Než bude tato metoda použita ve velkém měřítku, musí být nyní posouzena pomocí klinických studií na člověku,“ upozorňuje CNRS. Tato první studie však ukazuje, že mravenci mají vysoký potenciál a jsou schopni se učit velmi rychle, s nižšími náklady a jsou efektivní.

Hmyz lze snadno chovat v kontrolovaných podmínkách, je levný, má velmi dobře vyvinutý čichový systém a stovky jedinců lze podmínit velmi malým počtem pokusů.

Přístup vědců, by mohl být potenciálně přizpůsoben pro řadu dalších komplexních úkolů detekce pachů, včetně detekce narkotik, výbušnin, zkažených potravin nebo jiných nemocí, včetně malárie, infekcí a cukrovky.

Zdroj: dailymail.co.uk