Historie nošení šperků

Šperky sloužily v historii k několika různým účelům, v pradávných dobách to byla funkce ochranná, zvláště u předmětů s náboženskou symbolikou, funkce estetická a funkce praktická např. kdy šperk spojoval dva kusy oděvu k sobě.