Inženýři vyvinuli materiál, který je dvakrát pevnější než ocel, ale lehký jako plast

Chemičtí inženýři z MIT vytvořili nový materiál, který je pevnější než ocel a lehčí než plast a který lze díky novému polymeračnímu procesu snadno vyrábět ve velkém množství.

Na rozdíl od jiných polymerů, které vytvářejí jednorozměrné řetězce podobné špagetám, je tento nový materiál v podstatě dvourozměrný polymer, který se dokáže sám sestavit do listů.

Takový materiál by mohl být použit jako nátěr na díly automobilů nebo chytrých telefonů a jako stavební materiál pro mosty a další konstrukce. Skutečně překvapivé je, jak velká síla je zapotřebí k deformaci tohoto materiálu, neboť bylo zjištěno, že je až 6krát větší než u neprůstřelného skla. Množství síly, které je potřeba k rozbití tohoto materiálu, je dvojnásobné oproti oceli, přestože má asi šestinu její hustoty.

O plastech obvykle nepřemýšlíme jako o něčem, co by se dalo použít jako nosná konstrukce, ale s tímto materiálem by to nejspíš bylo možné, má totiž velmi neobvyklé vlastnosti.

Důležitým aspektem těchto nových polymerů je, že jsou snadno zpracovatelné v roztoku, což usnadní řadu nových aplikací, kde je důležitý vysoký poměr pevnosti k hmotnosti, jako jsou nové kompozitní materiály nebo materiály s difuzní bariérou.

Další klíčovou vlastností materiálu s názvem 2DPA-1 je, že je nepropustný pro plyny. Nový materiál je vyroben z monomerů, které se do sebe zaklesnou jako stavebnice LEGO a molekuly se mezi ně nedostanou. To by nám mohlo umožnit vytvářet ultratenké povlaky, které zcela zabrání průniku vody nebo plynů. Tento druh bariérového povlaku by se mohl používat například k ochraně ocelových konstrukcí nebo k ochraně kovů v automobilech a jiných vozidlech.

Zdroj: scitechdaily.com