Lidská moč by se mohla stát velmi cennou! Vědci v ní totiž nalezli kmenové buňky, které by mohly regenerovat vaše vlastní tkáně

Výzkumníci z Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, kteří jako první zjistili, že kmenové buňky v lidské moči mají potenciál pro regeneraci tkání, pokračují ve zkoumání síly těchto buněk.

Když se Rick O’Connell (Brendan Fraser) a Evelyn Carnahanová (Rachel Weiszová) setkali s Imhotepem ve filmu Mumie z roku 1999, byli oprávněně vyděšeni jeho zálibou v rozpoutávání epidemií a kradení tkání jiných lidí pro vlastní regeneraci. Přesto je těžké nezávidět někomu, kdo může po tisíciletích získat zpět své mládí pomocí mladých tkání.

Zatímco Imhotepovo omlazení bylo výsledkem starověké magie, v oblasti biologie existuje reálná obdoba, která má potenciál napravit některé zničující důsledky lidského života. Kmenové buňky jsou důležitou cestou klinického výzkumu. Byly dokonce použity k regeneraci končetin u zvířat, ale když se poprvé dostaly do povědomí veřejnosti, byly opředeny kontroverzí, a to zejména kvůli způsobu jejich získávání.

Kmenové buňky fungují tak, že jsou nediferencované, což je stav, který je nejběžnější u embryí. V rané fázi vývoje embrya jsou tvořeny převážně nediferencovanými buňkami, což znamená, že mají stále potenciál stát se téměř čímkoli. Teprve později se naprogramují tak, aby tvořily součást orgánu, kosti nebo některé z mnoha dalších tkání, z nichž se skládá člověk. Získání těchto nediferencovaných buněk nám otevřelo cestu k novým lékařským terapiím, ale mnoha lidem se nelíbilo jejich získávání z embryí, i když se z těchto embryí nikdy nestal člověk.

V posledních letech pokračující výzkum odhalil další způsoby získávání kmenových buněk, které nevyžadují použití embryí, a vědci dokonce přišli na to, jak u některých specializovaných buněk vrátit čas a učinit je opět pluripotentními.

Navzdory těmto neuvěřitelným pokrokům, když dnes potřebujeme získat kmenové buňky, musíme je často hledat v kostní dřeni nebo v tuku. Tyto postupy mohou být invazivní, bolestivé a pro pacienta nepříliš příjemné. Stojí to však za to, pokud to znamená záchranu lidského života. Dny, kdy jsme do někoho museli řezat, abychom se dostali ke kmenovým buňkám, však mohou brzy skončit.

Vědci z Institutu pro regenerativní medicínu na Wake Forest University a jejich kolegové objevili existenci kmenových buněk v lidské moči a potvrdili jejich regenerační potenciál.

Získávání kmenových buněk z moči má oproti předchozím metodám několik zcela zřejmých výhod. Největší z nich je odstranění nutnosti invazivních operací. I když močení v ordinaci lékaře nebo dokonce zavedení cévky nejsou zrovna nejpříjemnější zážitky, přesto je to vždycky lepší než setkání se skalpelem.

Zdroj: news-medical.net