Nástupiště, pyramidy a stovky kilometrů silnic. V Guatemale byly objeveny ruiny téměř 1 000 mayských osad

V severní Guatemale vědci objevili téměř tisíc dosud neznámých osad, které dohromady pokrývají plochu přibližně 1685 km2 a jsou propojeny 177 kilometry starobylých cest, jak uvádí server Science Alert. Objevy byly učiněny pomocí lidaru, technologie leteckého laserového skenování povrchu, s jejíž pomocí již byly učiněny velkolepé objevy.

Tým vědců z několika amerických institucí ve spolupráci s kolegy z Francie a Guatemaly objevil na rozsáhlém území severní Guatemaly 964 osad vzájemně propojených sítí cest. Vědci se domnívají, že stavby pocházejí z předklasického období, které trvalo přibližně od roku 1000 př. n. l. do roku 200 n. l. V článku zveřejněném v časopise Ancient Mesoamerica skupina popsala výzkum provedený pomocí technologie Lidar.

Rozsáhlá mayská civilizace

Vědci použili technologii lidaru v hustě zalesněných oblastech severní Guatemaly, aby se prořezali vegetací, která prorůstá doslova vším, a odhalili zapomenuté starobylé stavby. Při studiu záznamu z lidaru narazili na něco, co popsali jako „rozsáhlou starobylou mayskou civilizaci“.

Dříve archeologové předpokládali, že tento kout mayské říše byl řídce osídlen, ale komplexnost nově objevených objektů naznačuje opak. „Rozsáhlost práce spojené se stavbou masivních plošin, paláců, hrází a pyramid naznačuje zapojení tisíců dělníků,” zdůraznili vědci v publikaci.

Vybudování tak početných sídlišť s mnoha budovami, propojených cestami, vyžadovalo vysoce kvalifikované odborníky – stavitele, architekty, specialisty na logistiku nebo dokonce vymahače práva.

Nové objevy

Mezi mnoha architektonickými překvapeními, která lidar odhalil, vyzdvihují vědci úžasnou síť hrází jako „jeden z vrcholných úspěchů“ starých Mayů. Celkem tým identifikoval 133 km cest spojujících různá sídliště, přičemž dalších 38 km vedlo podél hrází. Výzkumníci zdůrazňují, že existence tak rozsáhlých silničních spojení umožňovala lidem často navštěvovat jiná sídla a zároveň usnadňovala kolektivní úsilí, které bylo vynaloženo na vytvoření osad a hrází.

Na některých místech byly identifikovány velké plošiny a pyramidy, což naznačuje, že mohly sloužit jako politická centra. Zajímavé je, že komunita obývající nově objevené osady se vyznačovala zálibou v pohybových aktivitách, neboť v celém systému bylo nalezeno celkem 30 hřišť pro různé sporty.

Vědci také usoudili, že hustota obyvatelstva v objevené oblasti byla značná. Toto zjištění je v rozporu s teoriemi, podle nichž byla raná mezoamerická sídliště obvykle řídce osídlena. Existence velkého počtu obyvatel navíc vyžadovala i důmyslný systém zásobování vodou. Vědci objevili 195 umělých nádrží a také síť kanálů pro dopravu vody po celé oblasti.

Nová zjištění vrhají světlo na lidi, kteří žili v živých sídlištích této lesnaté oblasti po více než 1 000 let. Vědci doufají, že budoucí výzkum odhalí další tajemství této starobylé civilizace a možná i dosud neznámých osad, které zůstaly po mnoho staletí skryty.

Zdroj: sciencealert.com, redakce

Upozornit na nové komentáře
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Co si o tom myslíte? Napište nám váš názorx