Podle rozsáhlé studie je konopný olej účinný při léčbě chronické bolesti

Podle nové rozsáhlé studie provedené v Kolumbii zlepšilo léčebné konopí příznaky u 9 z 10 pacientů s chronickou bolestí, kteří užívali perorální formule kanabidiolu (CBD) a tetrahydrokanabinolu (THC).

Více než 2 100 pacientů s různými chronickými bolestivými stavy podalo vlastní zprávu o svých příznacích po užívání přípravků na bázi CBD a THC oleje na klinice společnosti Khiron v Bogotě.

„Věříme, že tato zjištění lze zobecnit na celou populaci pacientů, vzhledem k tomu, že naše výsledky se velmi dobře shodují s výsledky, které uvádějí výzkumníci pracující s podobnou klinickou populací v zemích s dlouhodobými programy přístupu k léčebnému konopí, jako je Izrael a Kanada,“ uvedl hlavní autor Guillermo Moreno-Sanz, globální vědecký ředitel společnosti Khiron Life Sciences.

Tato studie se zaměřila na bezpečnost a účinnost konopných olejů po dobu až 26 týdnů. Většinu účastníků tvořily ženy, jejichž průměrný věk byl 59 let. Pacienti dostávali konopné oleje složené převážně z CBD (30 mg CBD/2 mg THC) nebo vyváženější formulace (14 mg CBD/12 mg THC).

92,5 % pacientů uvedlo určitý stupeň zlepšení chronické bolesti, 75 % pacientů uvedlo mírné nebo výrazné snížení chronické bolesti a 72 % pacientů nehlásilo žádné nežádoucí vedlejší účinky.

Většina nežádoucích účinků byla mírná, např. somnolence 13 %, závratě 8 % a sucho v ústech 4 %, a odezněla po 12 týdnech léčby. Nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky vyžadující hospitalizaci nebo lékařský zásah.

„Tato studie založená na léčivých přípravcích společnosti Khiron má zásadní význam pro ujištění lékařů a zdravotních pojišťoven o účinnosti léčebného konopí při léčbě chronické bolesti.

Khiron Life Sciences je společnost zabývající se léčebným konopím se sídlem v Kolumbii. Podle nedávných studií je konopný olej účinný také při léčbě fibromyalgie a migrény.

Zdroj: painnewsnetwork.org