Saturnův měsíc Mimas by mohl skrývat podzemní oceán

Život v naší sluneční soustavě by mohl být mnohem pravděpodobnější, než se zdálo. Vědci nalezli důkazy, že Saturnův měsíc skrývá oceán.

Vědci tvrdí, že Mimas, nejmenší a nejvnitřnější Saturnův měsíc, odhalil první stopu, že by se mohlo jednat o skrytý oceánský svět poté, co sonda Cassini zaznamenala podivné kolísání v rotaci měsíce.

Toto kývání by mohlo být důsledkem chvění kapalného oceánu uvězněného těsně pod ledovým povrchem měsíce o průměru 396 km. Pokud je tomu tak, vědci tvrdí, že Mimas je zcela novým typem světa. Objev tajného oceánu tohoto malého měsíce by mohl znamenat, že voda a případný život, který může udržovat, by mohly být v naší sluneční soustavě mnohem hojnější, než se původně předpokládalo.

Vnitřní vodní oceánské světy, jako je Saturnův Enceladus nebo Jupiterova Europa, nejsou pro vědce novinkou, ale vnitřní slapové procesy mají tendenci lámat jejich povrch a vykazují i další známky geologické aktivity. Na druhou stranu Mimas na první pohled vypadal, jako by byl jen zmrzlým blokem ledu.

Aby vědci prozkoumali možnost skrytého oceánu pod zmrzlým povrchem Mimasu, sestavili model, který měl zjistit, zda gravitační interakce se Saturnem může vyvolat slapové síly potřebné k ohřátí nitra měsíce a udržet vodu pod jeho tlustým vnějším ledovým pláštěm dostatečně teplou, aby zůstala tekutá.

Studiem schopnosti měsíce udržovat oceán by vědci mohli lépe porozumět dalším potenciálním měsícům se skrytým oceánem, které se nacházejí dále v naší sluneční soustavě, například měsícům Uranu.

Zdroj: newsconcerns.com