Úžasné a děsivé zároveň: Planety duchů, které nikdy neexistovaly

Dříve znali lidé pět planet – objektů, které se pohybovaly na pozadí hvězd, pokud nepočítáme Slunce a Měsíc. Země je ve skutečnosti jednou z nich, odlišnou jen díky naší přítomnosti, ale stále se předpokládalo, že to je vše, když pomineme komety.

V roce 1781 pak William Herschell šokoval astronomy objevem Uranu. Najednou byla na pořadu dne možnost, že je třeba najít další světy. Každý, kdo měl dalekohled, chtěl jít v Hershellových stopách. Kromě skutečného objevu Neptunu začali někteří vidět nebo mylně odvozovat světy, které tam nebyly.

Vulcan

Na rozdíl od Uranu nebyl Neptun objeven náhodou. Astronomové si totiž všimli, že se Herschellův objev nedrží očekávané dráhy. Místo toho se pohyboval, jako by na něj kromě Jupiteru, Saturnu a Slunce působila ještě jiná gravitační síla.

Poté, co matematik Urbain Le Verrier pomohl vystopovat Neptun výpočtem místa, kde by se takový objekt měl nacházet, se zaměřil na další objekt, který se zjevně vzpíral orbitálním předpovědím: Merkur.

Le Verrier nebyl první, kdo přišel s tvrzením, že pohyb Merkuru při jeho největším přiblížení ke Slunci může být způsoben planetou obíhající ještě blíže ke Slunci, ale učinil tak s větší důsledností a věrohodností. Takový objekt by byl přirozeně velmi těžko pozorovatelný, protože by se z našeho pohledu pravděpodobně nikdy neobjevil na skutečně tmavé obloze, uvažoval Le Verrier a vysvětloval, proč jej dosud nikdo neobjevil.

V roce 1859 Edmond Lescarbault tvrdil, že viděl objekt, který přechází přes Slunce, stejně jako Venuše a Merkur, což vedlo Le Verriera k tomu, že prohlásil svou předpověď za potvrzenou a pojmenoval planetu „Vulcan“.

Při následném pátrání se ji však nepodařilo najít, přestože byly hlášeny četné průlety, a Einstein prokázal, že její existence není nutná, protože stejný efekt by mohlo mít i zakřivení prostoru předpovězené obecnou relativitou.

Netruchlete však příliš nad Vulcanem, Star Trek mu alespoň dodal jakousi nesmrtelnost tím, že použil jeho jméno pro Spockovu domovskou planetu. Kategorii Vulkanoidů vyhradila Mezinárodní astronomická unie pro případ, že by byly objeveny planetky s dráhou zcela uvnitř dráhy Merkuru.

Nibiru

Vulcan byl spekulativní, ale ve srovnání s Nibiru vypadá jako solidní věda. Nibiru, kterou poprvé navrhl Zecharia Sitchin v roce 1976 jako domov dávných astronautů, kteří pomáhali raným civilizacím dělat všechny věci, které historici v polovině 20. století nedokázali vysvětlit, jako například stavět pyramidy, byla okamžitě vyvrácena jak astronomy, tak historiky.

Původně se předpokládalo, že Nibiru tráví většinu času na oběžné dráze daleko za Neptunem, ale zhruba před 15 lety se na krátkou dobu znovu objevila, když se začala spojovat s představami o konci světa v roce 2012, které vycházely z chybného výkladu mayského kalendáře. Někteří z těch, kteří tehdy naskočili na tuto vlnu a dokonce na sociálních sítích zveřejnili fotografie objektu, o němž tvrdili, že je to Nibiru, jej umístili mezi Zemi a Slunce, možná dokonce do nitra dráhy Merkuru.

Pro Nibiru nikdy neexistoval sebemenší důkaz, ale prodej knih o něm Sitchinovi přinesl obrovské bohatství. Není pochyb o tom, že někteří z těch, kdo jeho myšlenky oživili, také vydělali slušné peníze na důvěřivých následovnících, takže to nebylo úplně marné.

Antichthon

Ve Sluneční soustavě existuje jedno místo, které je ještě hůře pozorovatelné než oblast v blízkosti Slunce a které můžeme alespoň zahlédnout při zatměních. Je to protilehlá strana Slunce, ať už se Země nachází kdekoli. Až do rozvoje vesmírných misí bychom o tom, že existuje planeta, jejíž oběžná dráha trvá rok a která se nachází 180 stupňů od Země, nevěděli.

Nikdy nebyl důvod věřit, že taková planeta existuje. Koneckonců, kdyby některá z ostatních planet měla protějšek naproti sobě, viděli bychom ho. Místo toho jsme našli jen trojské planetky Jupiteru, které sdílejí jeho dráhu 60 stupňů před nebo za ním, a několik planetek, které dělají totéž pro Zemi a další planety.

Nicméně tato myšlenka byla navržena již před 2 500 lety jako součást poněkud bizarního astronomického modelu, v němž Země, Slunce a planeta zvaná Antichton obíhají kolem „centrálního ohně“, který se nikomu nějak nepodařilo spatřit.

Po Koperníkovi tuto myšlenku oživili nadšenci do UFO, kteří hledali zdroj létajících talířů, který by nebyl v neuvěřitelné vzdálenosti. Někteří spisovatelé science fiction tento koncept využili, zejména jako místo pro Supermanův domov, Krypton.

Mnoho vesmírných sond již navštívilo místa, která by jim měla umožnit spatřit Antichton, pokud by existoval: podle očekávání se to žádné nepodařilo.

Phaëton

Zatímco Vulkán, Nibiru a Antichton se ukázaly být zcela smyšlené, další „planeta duchů“ má o něco větší opodstatnění. Astronomové si již dlouho všímali určitého vzorce v oběžných drahách planet, kdy se vzdálenost mezi jednotlivými planetami přibližně zdvojnásobuje, kromě mezery mezi Marsem a Jupiterem. To bylo nakonec ukotveno v Bodeho zákoně.

Skupina, která si říkala Nebeská policie, se rozhodla zaplnit tuto mezeru nalezením očekávané chybějící planety s poloměrem oběžné dráhy přibližně 2,8krát větším než poloměr Země. Odměnou jim byl objev trpasličí planety Ceres, téměř dokonale umístěné, ale neuspokojivě malé. Následovala řada dalších planetek, z nichž mnohé měly dráhy dosti podobné Ceres, ale byly ještě menší.

To vedlo k myšlence, že na této oběžné dráze kdysi existovala planeta, předběžně označená jako Phaëton, kterou potkal nešťastný osud, možná varování pro Zemi. Opět se ukázalo, že tato myšlenka je oblíbená u těch, kteří nemají příliš rádi důkazy, a je vhodnou premisou pro spisovatele science fiction.

Dnes víme, že gravitace Jupiteru zabránila vzniku planety v místě, kde se nyní nachází hlavní pás planetek, a proto Ceres, Vesta a ostatní nikdy nebyly součástí společné planety. Poněkud překvapivě, vzhledem k tomu, kolik planetek se v pásu nachází, i kdyby se jim všem podařilo spojit, stále by byly příliš malé na to, aby se podle současných definic počítaly za planetu.

Pluto

Nevyhnutelná kontroverze, protože mnoho lidí se stále brání hlasování Mezinárodní astronomické unie z roku 2006 o odebrání Plutu statusu planety. Nemá smysl tuto debatu znovu rozebírat. Pokud ji ještě neznáte, můžete si o ní přečíst zde.

Planeta X

Již více než sto let se objevují návrhy na existenci planety za Neptunem, k čemuž zpočátku vedly neočekávané vlastnosti dráhy samotného Neptunu a poté zákonitosti na drahách komet a planetek. Původně se předpokládalo, že Pluto je to, co astronomové hledají, ale brzy se zjistilo, že je příliš malé.

Velikost a dráhy navrhovaných planet se časem měnily, od objektů podobné hmotnosti jako Země až po obří světy mnohem vzdálenější od Slunce. Jedna z verzí, Nemesis, byla navržena s oběžnou dobou 26 milionů let. Existuje slušná šance, že alespoň jeden z těchto nápadů je skutečný, ale je nepravděpodobné, že by byly reálné všechny, takže někde mezi touto směsicí je téměř jistě přízrak, možná i několik.

Zdroj: Wikipedia, Britannica, redakce