Vědci pracující s grafenem poprvé použili „nanopetriho misku“ k zachycení atomů plavajících v kapalině

Grafenoví vědci z Manchesterské univerzity vyvinuli „nanopetriho misku“ využívající dvourozměrné materiály k zachycení kapaliny.

Mohou tak poprvé pořídit snímky jednotlivých atomů „plovoucích“ v kapalině. Zaznamenané poznatky by mohly přispět k rozvoji ekologických technologií, jako je například výroba vodíku.

Po analýze pohybu atomů na videozáznamech a jejich porovnání s teoretickými poznatky kolegů z Cambridgeské univerzity se týmu podařilo pochopit vliv kapaliny na chování atomů. Konkrétně bylo zjištěno, že kapalina urychluje pohyb atomů a zároveň mění jejich preferovaná klidová místa vzhledem k podkladové pevné látce.

„Jedná se o významný úspěch, který je však teprve začátkem. Již nyní chceme tuto techniku využít k podpoře vývoje materiálů pro udržitelné chemické zpracování, které je nezbytné pro dosažení celosvětových ambicí v oblasti nulových emisí,“ uvedl doktor Nick Clark, první autor studie.

Zdroj: nature.com, sciencedaily.com