Nejznámější nacisté, kteří utekli do Jižní Ameriky, aby se vyhnuli spravedlnosti

Poté, co spojenecká vojska porazila Německo ve druhé světové válce, se Evropa stala místem, které bylo obtížně spojitelné s Třetí říší Adolfa Hitlera.

Tisíce nacistických důstojníků, vysoce postavených členů strany a kolaborantů, včetně mnoha známých válečných zločinců uprchly přes Atlantik a našly útočiště v Jižní Americe, zejména v Argentině, Chile a Brazílii.

Argentina byla domovem statisíců německých přistěhovalců a během války udržovala úzké vztahy s Německem. Po roce 1945 argentinský prezident Juan Perón, který sám tíhl k fašistickým ideologiím, angažoval zpravodajské důstojníky a diplomaty, aby pomohli zřídit „krysí linky“ neboli únikové cesty přes španělské a italské přístavy pro mnoho příslušníků Třetí říše. Pomoc poskytoval také Vatikán v Římě, který ve snaze pomoci katolickým válečným uprchlíkům také usnadňoval útěk nacistům někdy vědomě, někdy ne.

Jak tisíce nacistů a jejich spolupracovníků proudily na kontinent, vytvořila se sympatizující a propracovaná síť, která usnadnila přechod těm, kteří přišli později. Ačkoli neexistují důkazy, že by Hitler sám uprchl ze svého bunkru zkázy a překročil oceán, taková síť mu to mohla pomoci umožnit.

1. Adolf Eichmann

Čím je nechvalně proslulý: Eichmann, nejhledanější nacista světa, byl architektem Hitlerova „konečného řešení“, jehož cílem bylo vyhlazení Židů v Evropě. Tento nechvalně proslulý podplukovník SS řídil síť nacistických táborů smrti, v jejichž důsledku bylo vyvražděno přibližně 6 milionů Židů. Eichmann řídil identifikaci, shromažďování a přepravu evropských Židů do Osvětimi, Treblinky a dalších táborů smrti v Němci okupovaném Polsku.

Jeho cesta do jižní ameriky: Po skončení druhé světové války se Eichmann skrýval v Rakousku. S pomocí františkánského mnicha v italském Janově získal argentinské vízum a podepsal žádost o zfalšovaný pas Červeného kříže. V roce 1950 se pod pseudonymem Ricardo Klement nalodil na parník do Buenos Aires. Eichmann žil se svou ženou a čtyřmi dětmi na předměstí Buenos Aires ve střední třídě a pracoval v automobilce Mercedes-Benz.

Jak byl dopaden: Izraelští agenti Mossadu dopadli Eichmanna při odvážné operaci 11. května 1960 a poté ho propašovali ze země v přestrojení za člena posádky letadla společnosti El Al. V Izraeli stanul Eichmann před soudem jako válečný zločinec odpovědný za deportace Židů do koncentračních táborů a táborů smrti. Po čtyřměsíčním procesu v Jeruzalémě byl shledán vinným a dostal jediný trest smrti, který kdy izraelský soud vynesl. Oběšen byl 31. května 1962.

2. Josef Mengele

Čím je nechvalně proslulý: Lékař přezdívaný „Anděl smrti“ prováděl hrůzné experimenty mezi vězni v osvětimském táboře smrti. Jako důstojník SS byl Mengele na začátku druhé světové války vyslán na východní frontu k odražení Sovětů a za svou statečnost a službu obdržel Železný kříž. Poté, co byl zraněn a prohlášen za neschopného aktivní služby, byl přidělen do vyhlazovacího tábora Osvětim. Tam využíval vězně, zejména dvojčata, těhotné ženy a postižené jako pokusné králíky. Mengele při svých lékařských pokusech mučil a zabíjel i děti.

Jeho cesta do jižní ameriky: Po druhé světové válce se Mengele více než tři roky skrýval v Německu. V roce 1949 uprchl „anděl smrti“ s pomocí katolického duchovního přes Itálii do Argentiny, kde vlastnil obchod se strojním zařízením a v roce 1958 se pod svým jménem znovu oženil v Uruguayi. Lékař žil na různých předměstích Buenos Aires, ale poté, co se dozvěděl o Eichmannově dopadení, odešel do ilegality, nejprve do Paraguaye a poté do Brazílie.

Jak unikl spravedlnosti: Západní Německo poslalo žádost o vydání do Argentiny, která však otálela a tvrdila, že je nutné provést přezkum, protože doktorovy zločiny byly „politické“. Lovci nacistů ho pronásledovali celá desetiletí, ale Mengele se nakonec v roce 1979 utopil u brazilského pobřeží, stižen mrtvicí. Protože v Brazílii působil pod falešným jménem, byla jeho smrt ověřena až po forenzním zkoumání jeho ostatků v roce 1985.

3. Walter Rauff

Čím je nechvalně proslulý: Rauff se jako plukovník SS podílel na konstrukci a realizaci mobilních plynových komor, v nichž během druhé světové války zahynulo přibližně 100 000 lidí. Dohlížel na úpravy nákladních automobilů, které odváděly výfukové plyny do vzduchotěsných komor v zadní části vozidel schopných přepravit až 60 osob. Nákladní automobily jezdily na místa pohřbů a po cestě se oběti otrávily a/nebo udusily oxidem uhelnatým. Po pronásledování Židů v Tunisku kontrolovaném vichistickou Francií v letech 1942 a 1943 dohlížel Rauff na operace gestapa v severozápadní Itálii. Tam, stejně jako v Tunisku, si Rauff získal „pověst naprostého bezohledníka“, nechvalně proslulého nevybíravými popravami Židů i místních partyzánů.

Jeho cesta do jižní ameriky: Spojenecká vojska zatkla Rauffa na konci války. Uprchl z amerického zajateckého tábora a skrýval se v italských klášterech. Poté, co v roce 1948 působil jako vojenský poradce prezidenta Sýrie, uprchl zpět do Itálie a v roce 1949 utekl do Ekvádoru, než se usadil v Chile, kde žil pod svým jménem.

Jak unikl spravedlnosti: Rauff nebyl nikdy dopaden, pracoval jako vedoucí konzervárny krabů a v letech 1958-1962 skutečně špionoval pro Západní Německo. O jeho pobytu se začalo vědět poté, co poslal dopis, v němž žádal, aby mu byl na jeho novou adresu v Chile zaslán německý námořní důchod. V roce 1962 byl v Chile zatčen, ale následujícího roku ho nejvyšší soud země osvobodil. Chilský diktátor Augusto Pinochet opakovaně odolával výzvám západního Německa k Rauffovu vydání. Nacista zemřel v Chile v roce 1984. Němečtí a chilští smuteční hosté na jeho pohřbu nacisticky salutovali a skandovali „Heil Hitler“.

4. Franz Stangl

Čím je nechvalně proslulý: Stangl, který se narodil v Rakousku, pracoval na programu eutanazie Aktion T-4, v jehož rámci nacisté zabíjeli osoby s mentálním a fyzickým postižením. Později působil jako velitel táborů smrti Sobibor a Treblinka v Němci okupovaném Polsku. Předpokládá se, že během jeho působení v Sobiboru bylo zavražděno více než 100 000 Židů, než se přesunul do Treblinky, kde byl přímo zodpovědný za druhý nejsmrtonosnější tábor nacistů, v němž bylo zabito 900 000 lidí.

Jeho cesta do jižní ameriky: Po skončení války byl Stangl zajat Američany, ale v roce 1947 uprchl z rakouského zajateckého tábora do Itálie. S pomocí rakouského biskupa Aloise Hudala, který sympatizoval s nacisty, odcestoval Stangl s pasem Červeného kříže do Sýrie a v roce 1951 odplul do Brazílie.

Jak byl dopaden: Stangl byl pod svým jménem zaměstnán u Volkswagenu v São Paulu, když byl v roce 1967 zatčen poté, co ho vypátral Simon Wiesenthal, přeživší holocaustu a známý lovec nacistů. Stangl byl vydán do západního Německa, kde byl souzen a shledán vinným z masové vraždy 900 000 lidí. Byl odsouzen na doživotí a v roce 1971 zemřel na selhání srdce.

5. Josef Schwammberger

Čím je nechvalně proslulý: Schwammberger, rakouský nacista, byl za druhé světové války velitelem SS ve třech pracovních táborech v židovských ghettech v nacisty okupovaném Polsku. S bičem na koně a německým ovčákem vycvičeným k útokům na lidi dorazil v roce 1942 do tábora nucených prací Rozwadów, kde vězni umírali po stovkách, přičemž mnohé z nich zastřelil sám Schwammberger. V roce 1943 zorganizoval hromadnou popravu 500 židovských vězňů v táboře Przemyśl. Osobně v Przemyślu popravil 35 osob, které střelil do týla, a Židy odeslal do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. V Mielci v roce 1944 vyčistil město od Židů. „Jeho cesta byla poseta mrtvolami,“ řekl lovec nacistů Simon Wiesenthal.

Jeho cesta do jižní ameriky: Schwammberger byl v roce 1945 zatčen v Rakousku, v roce 1948 uprchl do Itálie a o několik měsíců později dorazil do Argentiny, kde žil otevřeně pod vlastním jménem a získal občanství.

Jak byl dopaden: V roce 1973 se západní Německo snažilo o jeho vydání, Schwammberger se skrýval, ale nakonec byl v roce 1987 zatčen argentinskými úřady poté, co informátor reagoval na odměnu v přepočtu 7 milionů korun, kterou vypsala německá vláda. V roce 1990 se vrátil do Západního Německa, aby stanul před soudem. Svědci u soudu uvedli, že viděli Schwammbergera házet vězně na ohně, zabíjet Židy klečící u masových hrobů a mlátit dětskými hlavami o zeď, „protože na ně nechtěl plýtvat kulkami“. V roce 1992 byl shledán vinným ze sedmi vražd a 32 případů spoluúčasti na vraždě a odsouzen na doživotí. Schwammberger zemřel ve vězení v roce 2004 ve věku 92 let.

6. Erich Priebke

Čím je nechvalně proslulý: Priebke se jako střední velitel SS a člen gestapa podílel na masakru v Ardeatinských jeskyních v Římě v roce 1944, kdy nacisté v odvetě za zabití 33 německých příslušníků SS italskými partyzány povraždili 335 lidí. Priebke se přiznal k zabití dvou Italů, ale tvrdil, že pouze plnil rozkazy. Priebke také podepsal transport 2 000 římských Židů do Osvětimi a byl nacistickým prostředníkem ve styku s Vatikánem.

Jeho cesta do jižní ameriky: Priebke uprchl z britského zajateckého tábora na Silvestra roku 1946 tak, že v opilosti přestřihl ostnatý drát. S pomocí biskupa Aloise Hudala uprchl Priebke v roce 1948 do Argentiny na zfalšovaný pas Červeného kříže. Usadil se v idylickém horském městečku San Carlos de Bariloche v Patagonii, kde provozoval vídeňské lahůdkářství, pracoval v německé škole a žil pod vlastním jménem.

Jak byl dopaden: V roce 1994 se Priebkeho minulost dostala na světlo světa po přepadovém rozhovoru se Samem Donaldsonem z televize ABC. V důsledku rozruchu, který po rozhovoru nastal, byl Priebke vydán do Itálie, kde byl odsouzen za válečné zločiny k doživotnímu trestu odnětí svobody, který si měl odpykat v domácím vězení. Priebke zemřel v roce 2013 ve věku 100 let. Jeho pohřeb vyústil ve střet mezi fašistickými a antifašistickými demonstranty a byl pohřben na tajném místě poté, co Argentina odmítla jeho pohřeb na svém území.

7. Gerhard Bohne

Čím je nechvalně proslulý: Bohne byl právník a důstojník SS, vedl pracovní skupinu sanatorií a pečovatelských domů Třetí říše a byl zodpovědný za administrativní logistiku Hitlerova programu eutanazie Aktion T-4. Tvrdil, že je „vrahem z milosti“, ale místo toho patřil Bohne k vedoucím představitelům, kteří prováděli systémové vyhlazování s cílem očistit árijskou rasu a vyhnout se státním výdajům na osoby s mentálním a fyzickým postižením. Celkem bylo v rámci programu zabito asi 200 000 Němců s nevyléčitelnými chorobami, duševními chorobami a dalšími handicapy. Oběti byly odváděny do plynových komor v ústavech a poté zpopelněny. Program sloužil jako zkušební provoz pro masové vyhlazovací tábory, které později provozovala SS. Bohne byl vyloučen z nacistické strany poté, co předložil zprávu obviňující jeho agenturu z podvodů a korupce.

Jeho cesta do jižní ameriky: Bohne uprchl v roce 1949 do Argentiny v přestrojení za „technika“ armády pod vedením prezidenta Juana Peróna. Později přiznal, že mu Perónovi pomocníci dali peníze a identifikační doklady.

Jak byl dopaden: Po převratu, který Peróna sesadil, se Bohne vrátil do Německa a v roce 1963 byl obžalován soudem ve Frankfurtu. Propuštěn na kauci Bohne opět uprchl do Argentiny, odkud byl nakonec o tři roky později vydán jako první nacistický zločinec vydaný Argentinou. Bohne, který byl prohlášen za nezpůsobilého k soudnímu procesu, žil ještě 15 let, než v roce 1981 zemřel.

Zdroj: medium.com
Pokud se vám článek líbí, můžete ho sdílet
Upozornit na nové komentáře
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Budeme rádi, když okomentujete tento článekx