Když se oceán zahřívá, kontrolu přebírají hladoví predátoři

V nové studii vědci zjistili, že vliv predátorů v Atlantiku a Tichém oceánu dosahuje vrcholu při vyšších teplotách.

Teplejší oceán je hladovější oceán, alespoň pokud jde o rybí predátory. Tyto účinky se kaskádovitě projevují na dalších živých organismech v oceánu a mohou narušit rovnováhu, která existovala po tisíciletí.

„Trvalo tisíce let, než jsme se dostali do tohoto stavu, a pak najednou zvyšujeme teplotu mnohem rychleji,“ řekla Gail Ashtonová, hlavní autorka zprávy a mořská bioložka ze Smithsonian Environmental Research Center (SERC). „A my vlastně nevíme, jaké důsledky toto zvyšování teploty bude mít,“ dodala.

Dřívější výzkumy naznačily, že predátoři jsou v tropech aktivnější, protože vyšší teploty mají tendenci zvyšovat metabolismus živočichů. Empirické důkazy z menších studií však byly rozporuplné. A jen málo studií se snažilo přiblížit ústřední otázku, jak na zvýšený tlak reagují společenstva predátorů, což by mohlo předznamenat, jak bude vypadat teplejší oceán budoucnosti.

„Teplejší vody mají tendenci zvýhodňovat živočichy vysoko v potravním řetězci, kteří se stávají aktivnějšími a potřebují více potravy a na tuto zvýšenou aktivitu doplácí jejich kořist,“ uvedl spoluautor Emmett Duffy, ředitel sítě Smithsonian’s Marine Global Earth Observatory (MarineGEO). „To naznačuje, že oteplování moří by mohlo znamenat velké změny v životě citlivých stanovišť na mořském dně.“

Zdroj: eurekalert.org