Včely mají speciální způsob, jakým poškozují květiny, aby rychleji vykvetly

Hladové včely mohou přimět rostliny k vykvetení a tvorbě pylu až o měsíc dříve než obvykle tím, že do jejich listů udělají otvory.

Kvetoucí rostliny jsou závislé na opylovačích, kteří pomáhají šířit jejich reprodukční materiál a zajišťují další reprodukci. Výměnou za to včely sbírají přebytečný pyl jako potravu. Pro mnoho včel je pyl jediným zdrojem potravy pro larvy a zůstává důležitým zdrojem živin pro dospělé jedince. Když se rostliny a včely vzájemně nesladí, může to mít pro obě strany katastrofální následky.

Když včely připravují svá letní včelstva, vyrážejí z úlu sbírat pyl pro získání živin. Rostliny však ne vždy spolupracují a roční proměnlivost někdy způsobuje, že v době, kdy včely začínají shánět potravu, ještě nekvetou. Předchozí studie ukázaly, že dostupnost kvetoucích rostlin v okruhu jednoho kilometru od včelstva úzce souvisí s reprodukčním úspěchem a přežitím včelstva. S ohledem na tuto skutečnost se vědci domnívali, že včely musí znát způsoby, jak se vyrovnat s proměnlivostí v případě, že pyl není snadno dostupný. Ukázalo se, že takové způsoby znají, a spočívají v manipulaci s rostlinami tak, aby kvetly podle časového plánu včel.

Vědci z katedry environmentálních systémových věd na ETH Zürich nedávno zjistili, že některé včely přimějí rostliny k dřívějšímu kvetení, když je v jejich potravním okruhu nedostatek pylu.

Vědci zjistili, že včely, které se potýkají s nedostatkem pylu, záměrně vyřezávají díry do listů rostlin bez květů, což je evoluční krok podobný tomu, jako kdybyste v oblíbené restauraci prorazili celou zeď, když vám chybí jídlo, které máte nejraději. Místo toho, aby je ochranka vyvedla z restaurace, však toto chování nakopne botanické kuchaře.

Podle vědců rostliny, které včely poškodily, vykvetly o celých 30 dní dříve než ostatní rostliny. Zato rostliny, které úmyslně poškodili vědci, neměly zdaleka stejné výsledky. Kvetly sice dříve než kontrolní rostliny, ale jen asi o pět dní dříve. To naznačuje, že ve specifickém způsobu, jakým včely rostliny poškozují, je ukryto něco, co je pro spuštění dřívějšího rozkvétání rozhodující. To je něco, čemu zatím plně nerozumíme.

Zdroj: newscientist.com