Věda a vesmír

Lidé nemusí hibernovat, ale přesto mohou potřebovat více zimního spánku

Uložit článek na později

Lidé sice nehibernují, ale nový výzkum naznačuje, že v zimě možná potřebujeme více spánku, jak uvádí server Mirage News.

Analýza lidí, kteří podstoupili spánkovou studii, zjistila, že lidé spí v zimě více spánkem REM. Podle vědců, pokud by se tato zjištění podařilo zopakovat u lidí se zdravým spánkem, poskytlo by to první důkaz o potřebě přizpůsobit spánkové návyky ročnímu období – třeba tím, že bychom v tmavších a chladnějších měsících chodili spát dříve.

Během spánku REM se zvyšuje mozková aktivita a lidé mohou snít. Normální spánek začíná nejprve třemi fázemi non-REM spánku, po nichž následuje krátké období REM spánku. Ať už se lidé považují za ranní ptáčata nebo noční sovy, naše tělesné hodiny se řídí podle slunce. Změna délky dne a světla v průběhu roku by tedy teoreticky mohla ovlivnit délku a kvalitu spánku.

Nové poznatky vědců zabývajících se studiem spánkových obtíží naznačují, že i u městské populace, která zažívá narušený spánek, mají lidé v zimě delší REM spánek než v létě a na podzim méně hlubokého spánku. Přestože lidé zapojení do studie žili v městském prostředí s nízkým přirozeným osvětlením a vysokým světelným znečištěním, které by mělo ovlivňovat světlo v závislosti na ročním období, vědci tvrdí, že zjistili jemné, ale nápadné změny v jednotlivých ročních obdobích.

Ačkoli se ukázalo, že celková doba spánku je v zimě asi o hodinu delší než v létě, tento výsledek nebyl považován za statisticky významný. Nicméně spánek REM (o němž je známo, že přímo souvisí s cirkadiánními hodinami, které jsou ovlivňovány změnou světla) byl v zimě o 30 minut delší než v létě. Výzkumníci sice uznávají, že tyto výsledky by bylo třeba ověřit u lidí bez spánkových potíží, ale u zdravé populace mohou být sezónní změny ještě větší.

Přestože většina lidí v současné době nemá čas probouzení kvůli školnímu nebo pracovnímu rozvrhu do značné míry pod kontrolou, společnosti by podle vědců mohly prospět úpravy, které by lidem umožnily účinněji reagovat na změny ročních období. V zimě by zatím mohlo přispět k přizpůsobení se lidské sezónnosti dřívější uléhání ke spánku.

Ve studii tým vědců pod vedením Aileen Seidlerové z pracovní skupiny doktora Kunze na Lékařské univerzitě Charité v Berlíně provedl nábor 292 pacientů, kteří podstoupili spánkové studie zvané polysomnografie v nemocnici svaté Hedviky. Tyto studie se pravidelně provádějí u pacientů, kteří mají potíže se spánkem. Používá se speciální laboratoř, kde jsou pacienti požádáni, aby spali přirozeně bez budíku, a lze sledovat kvalitu a typ spánku i jeho délku.

Vědci uvádějí, že ačkoli by poruchy spánku mohly potenciálně ovlivnit výsledky, podařilo se díky tomu získat velkou studijní skupinu rovnoměrně rozloženou v průběhu celého roku, což umožňuje zkoumat rozdíly mezi jednotlivými měsíci. Po vyloučení osob užívajících léky ovlivňující spánek, technických chyb a těch, kteří mohli vynechat první fázi REM, zůstalo 188 pacientů. Většina jejich diagnóz nevykazovala žádný sezónní vzorec, ale nespavost byla častěji diagnostikována ke konci roku.

Zdroj: miragenews.com, redakce

Upozornit na nové komentáře
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Co si o tom myslíte? Napište nám váš názorx