Jsou muži přirozeně lepší navigátoři než ženy? Ano, ale ne kvůli evoluci

Tento předpoklad je obecně rozšířený, ale má jen málo společného s evolucí a pravděpodobně spíše s kulturními faktory.

Jsou muži od přírody lepší navigátoři než ženy, že? Je to rozšířený předpoklad, který se hluboce zakořenil v západním myšlení. Ale nemusí to být úplně pravda. Podle nové a rozsáhlé studie existuje dobrý důvod pochybovat o tom, že jakýkoli zjevný rozdíl mezi orientačními schopnostmi mužů a žen je způsoben přirozeným výběrem. Stručně řečeno, pokud existují rozdíly, pak to nemá nic společného s tím, že se muži vyvinuli jako lepší.

Dosavadní výzkum se zaměřil na prostorové poznávání, kde stovky studií a několik metaanalýz shromáždilo výsledky, které lze shrnout takto: muži statisticky významně převyšují ženy ve více prostorových úlohách a v různé míře.

Autoři vysvětlují, že tato myšlenka je velmi populární. „Tendence vysvětlovat rozdíly mezi pohlavími jako produkty přírodního výběru je zvláště běžná v evoluční psychologii, kde se dlouhodobě věnují rozdílům mezi pohlavími.“

Standardní vysvětlení, známé jako hypotéza pohlavně specifické adaptace, to vysvětluje srovnáním s jinými druhy, zejména s těmi, kde mají samci větší domovské okrsky (velikost území, na kterém se zvíře pohybuje během své denní činnosti) než samice. V těchto případech se předpokládá, že samci procházejí větším výběrem pro schopnost hledání cesty než samice.

K ověření této vysvětlující hypotézy zkoumali američtí vědci z různých organizací rozdíly v hledání cesty u 21 různých druhů, včetně člověka, a porovnávali velikost jejich domovských okrsků.

Mezi zkoumanými zvířaty byly například vydry, žáby, myši, šimpanzi, krysy, koně, pandy a různé druhy hrabošů. Výsledky odhalily jen velmi málo důkazů o rozdílech mezi pohlavími ve velikosti domovského okrsku, které by korespondovaly s tím, jak dobře se jednotlivé druhy orientují.

„V uplynulém půlstoletí byly vynaloženy značné prostředky na testování hypotézy o adaptaci specifické pro pohlaví jako vysvětlení rozdílů v navigačních schopnostech mezi pohlavími,“ napsali autoři. „V předchozí metaanalýze jsme zjistili, že důkazy jsou slabé, a v této práci s rozšířeným souborem dat opět nacházíme jen málo důkazů podporujících hypotézu adaptace specifické pro pohlaví.“

Rozdíly v chování nebo výkonnosti mezi pohlavími mohou být způsobeny biologickými nebo kulturními faktory, přičemž ani jeden z nich nemusí nutně ve všech případech vyplývat z evoluce. Zejména plasticita mozku znamená, že je obzvláště dobrý v restrukturalizaci, což je faktor, který je často ignorován.

Zejména evoluční psychologové považují určitý rys za vrozený, pokud je kulturně univerzální, což však neplatí pro prostorové dovednosti.

„Nedávné důkazy u populací, které se živily vlastní prací, silně naznačují, že rozdíl mezi pohlavími v prostorové navigaci u lidí není kulturně univerzální,“ vysvětlují autoři. „Spíše mizí v kulturách, kde se muži a ženy chovají podobně.“

„Domníváme se, že budoucí výzkum rozdílů mezi pohlavími v navigaci by se měl zaměřit spíše na roli socializace a kultury než na evoluční genetické faktory.“

Zdroj: NewScientist, Daily Mail, redakce

Upozornit na nové komentáře
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Co si o tom myslíte? Napište nám váš názorx