Ukázalo se, že „babičkovské pravidlo“ mytí těla je správné

Chcete-li zůstat zdraví, poslechněte babičku. Nová studie zkoumala to, co tým nazývá „hypotézou babičky“, pokud jde o mytí pokožky, a zjistila, že lidé mají tendenci vynechávat několik klíčových oblastí a jejich mikrobiom je v důsledku toho méně zdravý.

Výzkumníci z Institutu výpočetní biologie Univerzity George Washingtona chtěli prozkoumat kožní mikrobiom (tedy společenství mikroorganismů žijících na lidské kůži) zdravých jedinců. Chtěli se zaměřit zejména na rozdíly v jednotlivých oblastech kůže, například mezi pažemi a v těch opomíjených oblastech mytí, jako je pupek a oblast za ušima.

Keith Crandall, ředitel Institutu výpočetní biologie a profesor biostatistiky a bioinformatiky na Univerzitě George Washingtona, ve svém prohlášení uvedl, že mu babička vždy říkala, aby se „drbal za ušima, mezi prsty a v pupíku“. Vyslovil domněnku, že v těchto oblastech se mohou nacházet jiné typy bakterií než na jiných částech těla, a to z důvodu zanedbání péče při mytí.

V rámci studie odebralo 129 studentů postgraduálního a bakalářského studia vzorky z lýtek a předloktí, za ušima, mezi prsty a v pupíku. Ti samí studenti se učili sekvenovat DNA v těchto vzorcích kůže a porovnávali mastné, zanedbané oblasti se vzorky odebranými ze suchých, čistších míst.

Ukázalo se, že Crandallova babička a Crandall měli pravdu; v oblastech, které byly pravidelněji čištěny, byl mikrobiom mnohem rozmanitější a obsahoval potenciálně zdravější sbírku mikrobů než v zanedbaných oblastech.

„Suché oblasti kůže (předloktí a lýtka) byly rovnoměrnější, bohatší a funkčně odlišnější než mazové (za ušima) a vlhké (pupek a mezi prsty) oblasti,“ napsal tým ve své studii a dodal, že nebyly zjištěny žádné významné rozdíly mezi pohlavími, věkem a etnickými skupinami. „V rámci kožních oblastí se bakteriální alfa a beta diverzita v některých porovnávaných letech také významně lišila, což naznačuje, že stabilita kožních bakterií může být závislá na regionu a subjektu.“

„Váš kožní mikrobiom se skládá z mikrobů, které jsou pro vás užitečné i škodlivé. Když se rovnováha změní ve prospěch škodlivých mikrobů, může to vést k onemocněním, jako je ekzém nebo akné,“ řekl Crandall.

Vztah mezi zdravím mikrobiomu a lidským zdravím je však stále velmi potřebnou oblastí výzkumu, přičemž tato studie slouží jako referenční bod pro zdravý mikrobiom u dospělých.

Zdroj: Science Daily, LAD Bible, redakce