Vědci vytvořili biohybridní rybu z lidských srdečních buněk, která plaváním napodobuje tlukot srdce

Vědci z Harvardské univerzity ve spolupráci s Emoryho univerzitou vyvinuli první autonomní biohybridní rybu vyrobenou z kardiomyocytů odvozených z lidských kmenových buněk.

Výtvor byl inspirován tvarem a plaveckým pohybem ryby Dánio pruhované, která se skládá ze dvou vrstev svalových buněk, jedné na každé straně ocasní ploutve. Když se jedna strana stáhne, druhá se roztáhne, čímž se spustí otevření mechanosenzitivního proteinového kanálu, který způsobí kontrakci, což nakonec vede k uzavřenému systému, který může rybu pohánět více než 100 dní.

Tato inovativní biohybridní ryba se postupně zlepšuje díky tomu, že amplituda svalové kontrakce, maximální rychlost plavání a svalová koordinace se během prvního měsíce zvyšuje, protože kardiomyocytární buňky dozrávají. S přibývajícím časem biohybridní ryba nakonec dosáhne rychlosti a efektivity plavání podobné Dánio pruhované ve volné přírodě.

„Naším cílem je sestrojit umělé srdce, které by nahradilo nemocné srdce dítěte. Většina prací při vytváření srdeční tkáně nebo srdce, včetně některých prací, které jsme provedli, se zaměřuje na replikaci anatomických rysů nebo replikaci prostého tlukotu srdce v umělých tkáních. Zde však čerpáme konstrukční inspiraci z biofyziky srdce, což je obtížnější,“ uvedl Kit Parker, profesor bioinženýrství a aplikované fyziky rodiny Tarr na Harvardské univerzitě.

Zdroj: scitechdaily.com