Voda z kohoutku je bezpečná. Tvrdá voda však může způsobit zdravotní potíže

Každá voda obsahuje kontaminující látky a minerály, ale za bezpečnou pro pití se považuje pouze tehdy, pokud jejich množství nepřekračuje stanovené limity. Je tedy pití vody z kohoutku bezpečné?

Pokud jde o obecnou bezpečnost pitné vody, balená voda a voda z kohoutku jsou srovnatelné. Za dodržování norem pro pitnou vodu je zodpovědný Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). FDA zajišťuje, aby tato pitná voda splňovala bezpečnostní normy.

Totéž provádí Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) pro vodu z vodovodu. EPA nabízí údaje týkající se zdrojů vody, potenciálních zdravotních rizik a obsahu kontaminujících látek.

Kromě kontaminantů jsou v pitné vodě přítomny také minerální látky. Neexistuje sice žádný lepší typ vody, ale tvrdá voda obsahuje velké množství minerálů, které mohou ohrozit zdraví. Podle zdrojů je zhruba 85 % zdrojů vody v USA tvrdých. Rozlišit, zda je voda tvrdá nebo měkká, lze podle obsahu hořčíku a vápníku.

Měkká voda obsahuje 17 nebo méně dílů vápníku a hořčíku na milion. Voda je považována za mírně tvrdou, pokud obsahuje 17 až 60 dílů na milion, a za středně tvrdou, pokud obsahuje 60 až 120 dílů na milion. Za tvrdou se považuje voda, která má 120 až 180 dílů na milion, a za velmi tvrdou, pokud má více než 180 dílů na milion.

Vápník a hořčík jsou sice pro celkové zdraví zásadní, ale jejich nadbytek může být nebezpečný. Existují studie, které prokázaly, že tvrdá voda je spojena s vyšším rizikem některých zdravotních potíží, například kardiovaskulárních onemocnění.

Bezpečnost kohoutkové vody

To, že je voda považována za tvrdou, však ještě neznamená, že je kontaminovaná. Podle EPA se kontaminanty dělí na fyzikální, chemické, biologické nebo radiologické. Fyzikální kontaminanty lze ve vodě pozorovat. Patří mezi ně například půda z jezera nebo řeky.

Mezi chemické kontaminanty patří léky, toxiny, kovy a pesticidy. Biologické kontaminanty jsou paraziti, viry, bakterie a další živé organismy. Radiologické kontaminanty jsou podobné chemickým látkám, protože jsou nevyvážené na základě počtu neutronů a protonů.

Vodovodní systémy v USA, které zásobují alespoň 100 000 domácností, musí každoročně podávat zprávy o kvalitě vody. Zprávu o kvalitě vody pro konkrétní vodovodní systém si můžete prohlédnout na internetových stránkách EPA.

Pro ty, kteří se necítí spokojeni s obsahem kontaminantů ve vodě z kohoutku, je vhodnou volbou investice do vodního filtru. Filtry s reverzní osmózou dokáží odstranit různé kontaminanty a jsou považovány za nejúčinnější. Existují také uhlíkové filtry, které mohou zlepšit chuť vody, ale neodfiltrují veškerý obsah olova.

Zdroj: Homewater, Medium, Science Times, redakce

Upozornit na nové komentáře
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Co si o tom myslíte? Napište nám váš názorx