Vědci učinili překvapivý objev. Domnívají se, že zemské jádro uniká

Vědci z Caltechu a Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) našli důkaz, že zemské jádro uniká. V lávových proudech v Kanadě bylo nalezeno vysoké množství určitého izotopu helia, o němž tým předpokládá, že pochází z jádra planety.

Ačkoli se zdá, že jím spokojeně plýtváme tím, že ho foukáme do balónků, helium je na Zemi poměrně vzácné. Proč? Váš první instinkt je pravděpodobně správný – doslova se vznáší v horních vrstvách atmosféry a obvykle uniká do vesmíru.

Hluboko pod zemí, v zemském plášti a jádře, se však nacházejí jeho zásoby, které jsou pozůstatkem z doby, kdy se planeta formovala z mlhoviny, z níž se zrodilo i Slunce.

V nové studii vědci z Caltechu a WHOI zkoumali lávové proudy na Baffinově ostrově v Kanadě, kde předchozí týmy našly stopy helia-3, izotopu helia, který je na Zemi obzvláště vzácný. Vědci skutečně zjistili, že poměr helia-3 k mnohem běžnějšímu heliu-4 je vyšší než kdekoli jinde na planetě – 67krát vyšší než poměr v atmosféře.

Jako pravděpodobný viník se jeví zemský plášť, ale vědci tvrdí, že to nefunguje s konkrétními poměry izotopů helia, stroncia, neodymu a olova, které zjistili. Místo toho jejich důkazy ukazují na zemské jádro jako na nejpravděpodobnější zdroj.

Samozřejmě je třeba ještě pracovat na potvrzení toho, zda zemské jádro vypouští toto helium na povrch, či nikoliv. Tým však tvrdí, že pokud je to pravda, měl by i další materiál v této oblasti pocházet z jádra, což by vědcům mohlo poskytnout neocenitelný pohled na část planety, jejíž studium je z pochopitelných důvodů složité.

Zdroj: Phys, Express, redakce